ZİHİNSEL YETERSİZLİK NEDİR?

Created with Sketch.

Zihinsel işlevler bakımından akranlarına oranla farklılık gösteren kavramsal, sosyal ve pratik uyumsal becerilerinde eksiklikleri ve sınırlılıkları olan bireylerdir.

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİN NEDENLERİ NELERDİR?

Genetik yatkınlığın etkili olduğunu ortaya koyan çalışmalar yaygın olmakla beraber, Zihinsel yetersizliğe, Çeşitli genetik semdromlar, gebelik sırasında gerçekleşen tıbbi problemler, doğum ve doğum sonrasında yaşanan komplikasyonlar, çocukluk sırasında geçirilen ağır hastalıklar gibi nedenler de yol açabilmektedir.

Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik

Zihinsel işlevler bakımından akranlarına oranla farklılık gösteren kavramsal, sosyal ve pratik uyumsal becerilerinde eksiklikleri ve sınırlılıkları olan bireylerdir.

Yapılan tanılama ve zekâ testi sonucunda 50-69 puan arasında çıkan bireylerdir.

Genel Özellikleri;

●Geç ve güç öğrenirler. 


● Dikkatleri kısa süreli ve dağınıktır. İlgi alanları dardır. 


● Kısa süreli belleklerinde problem vardır. Kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe geçiş yapamazlar, zorlanırlar. 


●Akademik başarıları normal gelişim gösteren bireylerden gerilik gösterirler.

●Kişisel, sosyal özelliklerinde ve davranışlarında bazı problemler gösterebilirler.

●Dil ve konuşma bozuklukları yaygındır.

●İş edinmede ve bu işi sürdürmede problemleri vardır.

●Unutkandırlar.

● Güdülenme eksikliği vardır.

●Başarısızlık daha çok okumada, okuduğunu anlama ve anlatmaktadır.

● Genelleme yapamazlar.

●Öğrendiklerini çabuk unuturlar.

●Genellikle kendilerinden yaşça küçük çocuklarla iletişim kurarlar.

Orta Düzeyde Zihinsel Yetersizlik

Orta düzeyde Zihinsel yetersizliği olan birey; Zeka Bölümleri 35-49 arasında tespit edilen bireylerdir. Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerindeki sınırlılık nedeniyle temel akademik, günlük yaşam ve iş becerilerinin kazanılmasında özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine yoğun şekilde ihtiyaç duyan birey olarak tanımlanmaktadır.

Genel Özellikleri;

●Yakın çevredekilerle kolay dostluk kuramazlar. Kurdukları dostlukları uzun süre devam ettiremezler. Kolayca küser ve dostlukları bozarlar ve yalnızlığı tercih etme eğilimindedirler.

●Akademik kavramları geç ve güç öğrenirler.

●Soyut kavramları, terimleri ve tanımları çok geç ve güç anlarlar.

●Dikkat ve ilgileri kısa sürelidir, çabuk dağılır.

●Kısa süreli bellekleri zayıftır.

●Genellikle konuşmaya geç başlarlar.

●Genelleme yapamazlar.

●Kazandıkları bilgileri transfer edemezler.

●Zaman kavramı geç ve güç gelişir.

Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizlik

Zeka bölümleri 20-34 arasında olup bireyin öz bakım becerilerinin öğretimi de dahil olmak üzere yaşam boyu süren, yaşamın her alanında tutarlı ve daha yoğun özel eğitim ile destek hizmete ihtiyacı olması durumudur.

Genel Özellikleri;

●Geç ve güç öğrenirler

● Genelleme yapamazlar

●Bilgilerini benzer durumlara transfer edemezler

●Dikkatleri kısa süreli ve dağınıktır

●Kolayca yorulurlar ve dayanıksızdırlar

●Yakın şeylerle ilgilidirler, uzak geleceğe aldırış etmezler

●Algı ve tepkileri basittir

●Çabuk unuturlar

●İlgileri çok değişkendir sürekli değişir

●Oyunlarda kendilerinden küçüklerle oynamayı tercih ederler

●Her işte bağımlı olmayı seçerler

●Arkadaşlık kurmada zorluk çekerler ve kurdukları dostluklar kısa ömürlüdür

● Kendilerine güvenleri çok azdır

●Sosyal becerileri azdır

●Kurallara uymakta zorluk çekerler

●Bunlar birazcık okuma yazma öğrenebilirler

●Bunlar çoğunlukla monoton ve el becerilerine dayanan işler öğretilebilir

●Toplum içinde birisinin rehberliği altında yaşayabilirler

ZİHİNSEL YETERSİZLİK ÖNLENEBİLİR Mİ?

Zihinsel yetersizliğin belirli sebepleri önlenebilir. Bunların en yaygın olanı fetal alkol sendromudur. Gebelik durumu yaşayan hamileler alkol tüketmemelidir. Doğru doğum öncesi bakım, doğum öncesi vitaminleri almak ve belirli bulaşıcı hastalıklara karşı aşı olmak da çocuğunuzun zihinsel yetersizlikle doğması riskini azaltabilir.

Genetik bozukluk geçmişi olan ailelerde genetik test gebe kalmadan önce tavsiye edilir. Ultrason ve amniyosentez gibi belirli testler de zihinsel yetersizlikle ilişkili sorunları araştırmak üzere gebelik sırasında yapılabilir. Bunlar her ne kadar bu testler doğumdan önce sorunları tespit edebilse de düzeltemez.

Yorum yapılmamış

Yorumunuzu ekleyin